Chương trình tập huấn tư vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các cấp công đoàn

Ngày 10/8, Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị Hình thành mạng lưới tư vấn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo các cấp công đoàn. Hội nghị nằm trong khuôn khổ của Dự án “Hỗ trợ phát triển các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Trong Hội nghị, chị Nguyễn Thị Phương, Phó Giám đốc Học viện Agile, Giám đốc Trường Quản trị Hiếu Liêm trình bày vai trò của hoạt động đào tạo và tư vấn trong doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

chi-nguyen-thi-phuong-giam-doc-truong-quan-tri-hieu-liem-trong-hoi-thao

Chị Nguyễn Thị Phương – Giám đốc Trường Quản trị Hiếu liêm trong hội thảo

Hội nghị còn triển khai các nội dung như: Vai trò của hoạt động đào tạo và tư vấn trong doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; tổng quan về KNĐMST; hướng dẫn bộ xây dựng mô hình kinh doanh; hướng dẫn xây dựng thương hiệu cho sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các startup… Đáng chú ý, các học viên tham gia được thảo luận nhóm, làm bài tập tình huống với các chuyên gia trong và ngoài nước tham gia vào mạng lưới, các tổ chức trong và ngoài nước tham gia vào mạng lưới, mạng lưới các cấp Công đoàn.

Bài viết liên quan:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *